KNJIGA ”RATNI DOŽIVLJAJI PIROĆANACA U PRVOM SVETKOM RATU”

Iz {tampe je iza{la knji­ga pod nazivom ”Rat­ni do‘ivljaji Piro}anaca u Prvom svetkom ratu” Du{ana M. ]iri}a. Knjigu je priredi­la vi{i kus­tos istori~ar Mila Panajotovi}.