GRADSKI DERBI U FUTSALU ZA PAMĆENJE

U okviru 4. kola Tre}će fut­sal lige Istok sino}ć je u hali ”Kej” odi­gran grad­s­ki der­bi izmeđ|u KMF Pirot i FC Pir­gos i bio je spek­taku­larn. Posle mno­go preokre­ta rezul­tat je 6 : 6, a po sve­mu vi|đenom podela bodo­va je i najre­al­ni­ji ishod. Š[teta š{to je me~č odi­gran bez pub­like, jer su igrač~i oba tima pokaza­li sja­jan futsal.