GORAN POPOVIĆ NOVI DIREKTOR PSSS PIROT

Goran Popovi} nedavno je stu­pio na du‘nost direk­to­ra Poljoprivredne save­to­davne stu~ne slu‘be Pirot. U ovoj slu‘bi, Popovi} je ve} radio 19 god­i­na.