SAMO BOD ZA BELE

U 14. kolu Prve lige Srbi­je Radni~ki je u Piro­tu igrao nere{eno 2 : 2 sa ekipom Budu}nosti iz Dobanova­ca. U odli~noj utak­mi­ci Beli su nadi­grali goste, dva puta vodili, pro­pustili mno­go povoljnih pri­li­ka i na kra­ju su ka‘njeni za to.