POTPISIVANJE KONVENCIJE O RAZVOJU BILINGVALNE NASTAVE 06112020

U pirot­skoj Gim­naz­i­ji ju~e su pred­stavni­ci Fran­cuskog Insti­tu­ta i pirotske Gim­naz­i­je pot­pisali su kon­ven­ci­ju o razvo­ju bil­ing­valne nas­tave na srp­skom i fran­cuskom jeziku.