ŽELJKO REBRAČA GOST PIROTA I TIGRA A.D. 05112020

U ekskluzivnoj izjavi za TV Pirot @eljko Rebra~a gov­ori o raz­gov­orima u Tigru a.d. i ko{arka{koj akademi­ji koju je pokren­uo. Kom­ple­tan raz­gov­or mo‘ete pogle­dati u novom izdan­ju emisi­je Sport­sko srce u ponedel­jak 9.novembra u 21 sat.