DA LI SE PIROĆANCI VIŠE VENČAVAJU ILI RAZVODE I KAKO SAČUVATI BRAČNU ZAJEDNICU? 04112020

Istra‘ivali smo da li se Piro}anci vi{e ven~avaju ili razvode? Kako sa~uvati bra~nu zajed­nicu i da li su brakovi na ispitu i prekretnici?