NOVA PESMA I SPOT ZA ”SKADARLIJSKU PESMU” MUZIČKOG STUDIJA ”BUDA”

U muzi~kom studi­ju Buda iz Piro­ta, sniml­je­na je Skadar­li­js­ka pes­ma uz vokalno izvo|enje Vladimi­ra Stojanovi}a Vace. Autor tek­s­ta i muzike je Dejan @ivanovi}, aran‘man za pes­mu i klav­i­jatu­ru pot­pisu­je Niko­la Kitanovi}. Spot za ovu pes­mu je snimio Ste­fan ]iri}.