VASIĆ: POŠTOVATI MERE PREVENCIJE I SMANJITI OKUPLJANJA GRAĐANA 02112020

Iz Zavo­da apelu­ju se na po{tovanje svih mera i otkazi­van­je masovnih oku­pl­jan­ja. Na po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je apelu­ju i iz Grad­skog {taba za vanredne situacije.