POBEDA BELIH U KRUŠEVCU 02112020

U 13. kolu Prve lige Srbi­je Radni~ki je u Kru{evcu pobe­dio ekipu Tra­jala sa 2:1. Oba gola za na{ tim posti­gao je Strahin­ja Petro­vi}. Strelac za doma}i tim bio je Nikoli}. U nared­nom kolu, u nedelju , Radni~ki u Piro­tu do~ekuje ekipu Budu}nosti.