RADNIČKI GOSTUJE TRAJALU U KRUŠEVCU

Fud­balere Radni~kog u 7. kolu Prve lige Srbi­je u pon­del­jak o~ekuje te{ko gos­to­van­je ekipi Tra­jala u Kru{evcu. Ekipa je sprem­na i u Kru{evac se ide po bodove, ka‘e tren­er Radni~kog Niko­la Pua~a.