DEVET GODINA GK SOKO 2011.

GK SOKO 2011 obele‘io je 27. okto­bra devet god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Kroz klub je pro{lo mno­go dece a ost­vareni su i sja­jni sport­s­ki rezultati.