SPREČITI ZARAZU TRIHINELOM, PROVERITI SVINJSKO MESO PRE UPOTREBE

Tri­hineloza je paraz­it­s­ka bolest koja naj~e{}e napa­da doma}e i divl­je svin­je. Vet­eri­nari apelu­ju da se obavezno uzorku­je meso, a uzo­rak prekontroliš{e u Vet­eri­narskoj stanici.