KONCERT NADE KOLUNDŽIJE U PIROTU

U okviru kon­certne sezone, Dom kul­ture Pirot orga­nizu­je kon­cert pijanistk­in­je Nade Kolund‘ije. Kon­cert }e biti odr‘an u sali Doma kul­ture, u ponedel­jak u 19:30. Ulaz je besplatan.