BOD ZA RADNIČKI, PORAZ KOŠARKAŠA 19102020

U redovnoj rubri­ci Sport­s­ki vikend i ovog ponedelj­ka pre­gled svih aktuel­nih sport­skih de{avanja koja su obele‘ila min­uli vikend.