ODBOJKAŠICE PIROTA POČINJU TAKMIČENJE U REGIONALNOJ LIGI

Ovog viken­da po~inje Region­al­na liga Zaje~ar za odbojka{ice. U prvom kolu u ponedel­jak @OK Pirot igra u Zaje~aru sa dru­gom ekipom Zaje~ara.