MUZEJ PONIŠAVLJA OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN ARHEOLOGIJE

Od 2013. godine 15. okto­bar se obele‘ava kao Me|unarodni dan arhe­ologi­je. U obele‘avanje ovog datu­ma danas se uklju~io i Muzej Poni{avlja.