PREMIIJERNO ODIGRANA PREDSTAVA KAKO SMO SPREMALI GOSPOĐU MINISTARKU

Nova pred­sta­va Nar­o­dnog pozori{ta Pirot ”Kako smo spre­mali gospo|u min­istarku” sino} je pre­mi­jer­no izve­de­na. U pred­stavi igra ceo ansam­bl pirot­skog Pozori{ta i to po neko­liko liko­va. To je pri~a o nji­ma i o tome kako izgle­da rad na pred­stavi. Komad je re‘irao Spa­so­je @. Milo­vanovi}. Ovo je prva pre­mi­jera pirot­skog pozori{ta u 77. pozori{noj sezoni.