UBEDLJIVA POBEDA FK TANASKO RAJIĆ

Tre}i pred­stavnik Piro­ta u ovom takmi~enju, FK Tanasko Raji}, savladao je ju~e u Piro­tu ekipu Brani­ka iz [tubi­ka sa 4:0. Golove su postigli Vaci}, Simonov iz penala, Ra{kovi} auto­gol i Pe{i}.