FUDBALERKE JEDINSTVA SAVLADALE LOZNICU

U deve­tom kolu Prve lige za fud­balerke Jedin­st­vo je u Piro­tu savlada­lo ekipu Loznice sa 4:1. Tri gola postigla je Ma{a D‘uni}, a jedan Suzana Milenkovi}.