IZLOŽBA SLIKA I CRTEŽA DIMITRA ILIJEVA

U Galer­i­ji ^edomir Krsti}, sino} je otvore­na izlo‘ba Dim­i­tra Ili­je­va, akadem­skog vajara iz Dimitrovgrada.