VODOVOD NASTAVLJA GRAĐEVINSKU SEZONU

JP Vodovod i kanal­izaci­ja nas­tavl­ja gra|evinsku sezonu radovi­ma na zameni vodovodne i kanal­iza­cione mre‘e u gradu i seli­ma.