RADNIČKI PORAŽEN U ČAČKU

U deve­tom kolu Prve lige Srbi­je pirot­s­ki Radni~ki je na gos­to­van­ju u ^a~ku pora‘en od Bor­ca sa 3 : 1.