IZLOŽBA SLIKA I CRTEŽA DIMITRA ILIJEVA U GALERIJI “ČEDOMIR KRSTIĆ”

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} sutra }e biti otvore­na izlo‘ba Dim­i­tra Ili­je­va, akadem­skog vajara iz Dim­itro­vgra­da. Otvaran­je izlo‘be je u 19 sati.