VELIKO INTERESOVANJE ZA VAKCINACIJU PROTIV GRIPA

U Pirotu je po~ela vakci­naci­ja pro­tiv sezon­skog gri­pa. Dom zdravl­ja Pirot ove godine za sezonu 2020/2021.godinu dobio je 2.520 doza vakcine.