RADNIČKI U KUPU DOČEKUJE SUPELIGAŠA PROLETER IZ NOVOG SADA

U pros­tori­ja­ma FSS su danas ‘rebom izvu~eni parovi {esnaes­tine finala Kupa Srbi­je. Pirot­s­ki Radni~ki }e 21. okto­bra do~ekati u Piro­tu superliga{a ekipu Pro­letera iz Novog Sada. U deve­tom kolu Prve lige Srbi­je pirot­s­ki Radni~ki sutra gos­tu­je u ^a~ku gde se sas­ta­je sa biv{im superliga{em ekipom Bor­ca.