ZAVRŠEN SPORTSKI IZAZOV U PIROTU

U Piro­tu je dnas zavr{ena Man­i­festaci­ja Sport­s­ki iza­zov. U~esnici su svakog dana imali javne treninge iz razli~itih sporto­va. Cilj je bio da se mlad i pod­staknu da se redovno bave rekreaci­jom.