”SPORTSKI IZAZOV” ZA ZDRAVIJI NAČIN ŽIVOTA

U toku je ovogodi{nja man­i­festaci­ja Sport­s­ki iza­zov. Svakod­nevno se na trgu ispred Doma kul­ture orga­nizu­ju tren­inzi iz razli~itih sporto­va. Danas su odr‘ani tren­inzi ritmi~ke gimnastike.