RADNIČKI POBEDIO OFK ŽARKOVO

Fud­ba­leri Radni~kog predvo|eni novim tren­erom Nikolom Pua~om savladali su posle preok­tre­ta na svom terenu OFK @arkovo sa 2 : 1. Gosti su poveli golom Di{i}a u 39′. U nas­tavku Mirkovi} nije real­i­zo­vao penal ali su Beli ipak uspeli da preokrenu rezul­tat. Na 1 : 1 izjedna~io je Jovanovi} auto­golom u 64′ a kona~an rezul­tat 2 : 1 postavio je u 83′.