PORAZ FUDBALERKI JEDINSTVA

U sed­mom kolu Prve lige Srbi­je @FK Jedin­st­vo pora‘en je u Piro­tu od ekipe Lav­ice Dubo~ica iz Leskov­ca 1:3. Na{e devo­jke povele su golom Alek­san­dre Markovi}, ali iskus­ni­ja ekipa iz Leskov­ca preokrenu­la je rezul­tat i stigla do pobe­de. U nared­nom kolu na{e fud­balerke igra­ju u Beogradu sa ekipom Rada.