FK “SENJAK” PORAŽEN OD “HAJDUK VELJKA”, POBEDE “JEDINSTVA” I “TANASKA RAJIĆA”

U sed­mom kolu Zone Istok Sen­jak je na svom terenu pora‘en od Haj­duk Velj­ka 1 : 2. Golove za goste postigli su Milo{evi} i Mani}, jedi­ni gol za Sen­jak posti­gao je Osman­ovi}. Na{ tim vi{e od pola sata igrao je sa igra~em man­je po{to je zbog dru­gog ‘utog kar­tona isklju~en To{i}. Jedin­st­vo je na gos­to­van­ju u Leskovu savlada­lo ekipu Polo­ma sa 2 : 0. Golove za ”Novo­ma­lce” postigli su Milo{evi} i Man~i}. FK Tanasko Raji} sa~uvao je lid­er­sku pozi­ci­ju po{to je ju~e u Piro­tu sa 4:0 savladao ekipu OFK 019 iz Zaje~ara. Golove su postigli Mate­ji}, Fil­ipovi}, Petro­vi} i Vaci}.