U TOKU RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA OKO ZGRADA U NASELJU SENJAK

U toku su radovi na ure|enju pros­to­ra oko zgra­da u naselju Sen­jak. Do kra­ja gra|evinske sezone, bi}e ure|en i pros­tor u naselju ^e{alj.