ZAVRŠENA AKCIJA ”OPERI RUKE” MINISTARSTVA ZDRAVLJA U PIROTU

U Piro­tu je danas pode­lom pake­ta higi­jene u Rom­skom naselju zavr{ena akci­ja pod nazivom ”Operi ruke” koju sprovo­di Min­istarst­vo zdravlja.