FK TANASKO RAJIĆ NOVI LIDER ZONE ISTOK

U der­bi­ju {estog kola Zone Istok FK Tanasko Raji} je u Dim­itro­v­gradu sa 2 : 1 i preuzeo lid­er­sku pozi­ci­ju u prven­stvu.