RUKOMETAŠI PIROTA DIREKTNO U PRVOJ LIGI ISTOK

Upravni odbor Rukometnog saveza cen­tralne Srbi­je doneo je u sre­du odluku da se bara‘ sus­reti za pop­unu Prve lige Istok ne igra­ju ve} da se 4 pri­javl­jene ekipe me|u koji­ma je i ORK Pirot direk­t­no plasir­a­ju u vi{i rang.