UPIS U SREDNJU MEDICINSKU ŠKOLU U PIROTU

U toku je upis u sren­ju med­i­cin­sku {kolu u Piro­tu. Na{a ekipa, danas je zabele‘ila kako se odvi­ja nas­ta­va u ovoj obra­zovnoj ustanovi.