KOŠARKAŠI PIROTA PORAŽENI OD ZDRAVLJA

U tren­ing utak­mi­ci KK Pirot je u hali Kej pora‘en OD Zdravl­ja iz Leskov­ca sa 89 : 83. Na{ tim opet nije bio kom­ple­tan, izostali su Matovi} i Pen­di}, ali se ipak OD izabrani­ka Mar­ka Spasi}a o~ekivalo vi{e u ovom susretu.