SNIMANJE PROMOTIVNOG SPOTA O BILINGVALNIM ODELJENJIMA GIMNAZIJE

U Gim­naz­i­ji Pirot tokom dana{njeg dana, sni­man je film o pro­mo­ci­ji dvojezi~nih odel­jen­ja. U fil­mu su u~estvovali u~enici i pro­fe­sori pirotske Gimnazije.