SNIMANJE TV SERIJE BELEŽNICA U PIROTU

U sred­njem gradu tvr|ave Kale juče je u kas­nim popod­nevn­im sati­ma poče­lo sni­man­je TV ser­i­jala Bele‘nica zas­no­vane na romanu Rat­ka Dmitro­vića Bele‘nica pro­fe­so­ra Miškovića u re‘iji Mirosla­va Leki}a. Mom~ilov grad je jed­na od lokaci­ja na kojoj se sni­ma u pirot­skom kra­ju.