FUDBALERKE JEDINSTVA GOSTUJU U MAJDANPEKU

U 5.kolu Prve lige Srbi­je za fud­balerke @FK jedin­st­vo gos­tu­je sutra u Maj­dan­peku gde se sas­ta­je sa istoimenom ekipom. Utak­mi­ca po~inje u 16 sati.