U TOKU PRIPREMA ZIMNICE, GUŽVA NA PIROTSKOJ ZELENOJ PIJACI

U toku je priprema zimnice. Na pirot­skoj pijaci, veli­ka je ponu­da vo}a i povr}a. Papri­ka za ajvar je najtra‘enija.