TIGAR AD: SAČUVAJMO ČIST VAZDUH I PLAVO NEBO

Povodom Međ|unarodnog dana č~istog vaz­duha, Kom­pani­ja Tigar a.d., kao najve}ći proizvođ|a~č gumene obuć}e u ovom delu Evrope, podse}ća javnost na neophod­nost pre­duz­i­man­ja mera u cilju za{štite ž‘ivotne sre­dine i oč~uvanja plavog neba.