FUDBALERKE JEDINSTVA PORAŽENE OD ZVEZDE B

Fud­balerke pirot­skog Jedin­st­va odi­grale su sja­jnu utak­micu pro­tiv lid­era prven­st­va Prve lige — druge ekipe beogradske Crvene zvezde, ali su na‘alost pora‘ene rezul­tatom 3:2.