NARODNA BIBLIOTEKA POČINJE SA DVOSMENSKIM RADOM

Po uki­dan­ju vanrednog stan­ja, Nar­o­d­na bib­liote­ka po~ela je sa sarom 11. maja,ali ne sa koris­nici­ma. Ve} naredne nedel­je vra}a se na snagu dvos­men­s­ki rad. U bib­lioteku se mo‘e uz stro­go po{tovanje mera prevencije.