BELI DOČEKUJU GRAFIČAR

U der­bi­ju tre}eg kola Prve lige Srbi­je, pirot­s­ki Radni~ki do~ekuje u nedelju ekipu Grafi~ara. Posle dru­gog kola, dve ekipe ima­ju istovet­ni skor, osvo­jile su po ~etiri boda.