ODRŽAN KAMP IZVIĐAČA „STARA PLANINA„

”^uva­j­mo priro­du da ona ~uva nas” naziv je ovogodi{njeg kam­pa Odre­da izvi|a~a Stara plan­i­na. Kamp je odr‘an od 18. do 20. avgus­ta u Sport­sko-rekreativnom cen­tru Dojkinci.