U TOKU BERBA KUPINE U PIROTSKOM OKRUGU

U toku je ber­ba kupine. U Pirot­skom okrugu se naj~eŠĐŠŠ{}e proizvo­di kupina ^a~anska bestrna.