MILOŠEVIĆ NOVO POJAČANJE PIROTSKOG RADNIČKOG

Fud­baler Neman­ja Milo{evi}, novo je poja~anje pirot­skog Radni~kog. Milo{evi} je prethod­ne sezone igrao u Ital­i­ji, a pre dve godine je igrao za Bele. U Klubu ka‘u da }e ovih dana biti pot­pisan ugov­or sa Milo{evi}em. O~ekuje se i dolazak gol­mana Mar­ka Trkul­je iz Vo‘dovca. U dru­gom kolu Prve lige Srbi­je, Radni~ki gos­tu­je imen­jaku u Srem­skoj Mitro­vi­ci. Utak­mi­ca se igra u nedelju u 17 sati.