U RAKITI DANAS ORGANIZOVANO ISKOPAVANJE CEVI ZA MHE ZVONCE IZ KORITA REKE

U selu Raki­ta danas je orga­ni­zo­vana je akci­ja iskopa­van­ja cevi za MHE Zvonce iz Rak­itske reke. Skup,koji je pro­tekao mirno i bez inci­de­na­ta, orga­ni­zo­vali su Savet MZ Raki­ta i Pokret Odbran­i­mo reke Stare pla­nine.