VASIĆ: BEZ LITIJA ZA SLAVU GRADA, SPS SIGURNO DEO NOVE LOKALNE VLASTI

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} izjavio je danas da }e sla­va Gra­da Piro­ta, Veli­ka Gospo­ji­na 28. avgus­ta biti obele‘ena ove godine u skladu sa epidemioolo{kom situaci­jom. Pre obele‘avanja slave, bi}e odr‘ana kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca novog sazi­va lokalnog parlamenta.